بشنوید: هتل بالمورال

فروردین ۱۴ دنبال کردن پادکست در برنامه‌های مورد علاقه‌ی شما! (کلیک کنید)
تازه‌ها؛ صفحه 1
 1. برنامه‌نویسی با استفاده از موبایل

  @tayyebi | 2 هفته پیش | گزارش لینک | aparat.com | خلاصه | | 🇮🇷

 2. آموزش رزومه‌نویسی و برند‌سازی برای مهاجرت، کار، و یا تحصیل

  @tayyebi | 3 هفته پیش | گزارش لینک | aparat.com | خلاصه | | 🇮🇷

 3. طراحی محصول کاربر محور

  @tayyebi | 1 ماه پیش | گزارش لینک | vrgl.ir | خلاصه | | 🇮🇷

 4. مدیریت چابک پروژه

  @tayyebi | 1 ماه پیش | گزارش لینک | www.aparat.com | خلاصه | | 🇮🇷

 5. Stop mocking your system

  نویسنده غیر رسمی | 2 ماه پیش | گزارش لینک | blog.bitgloss.ro | خلاصه | | 🇺🇸

 6. How Blockchain Will Replace Advertising

  نویسنده غیر رسمی | 2 ماه پیش | گزارش لینک | jhargrave.medium.com | خلاصه | | 🇺🇸

 7. Graph Programming

  نویسنده غیر رسمی | 2 ماه پیش | گزارش لینک | www.hyro.ai | خلاصه | | 🇺🇸

 8. diagnose issues with power consumption and power management on Linux

  نویسنده غیر رسمی | 2 ماه پیش | گزارش لینک | 01.org | خلاصه | | 🇺🇸

 9. you can run Windows 11 on Raspberry Pi

  نویسنده غیر رسمی | 2 ماه پیش | گزارش لینک | www.techradar.com | خلاصه | | 🇺🇸

 10. Let

  نویسنده غیر رسمی | 2 ماه پیش | گزارش لینک | mathspp.com | خلاصه | | 🇺🇸

 11. Python swapping: why is a, b = b, a not always equivalent to b, a = a, b?

  نویسنده غیر رسمی | 2 ماه پیش | گزارش لینک | stackoverflow.com | خلاصه | | 🇺🇸

 12. Show HN: A dead simple JSON API for searching PyPI projects

  نویسنده غیر رسمی | 2 ماه پیش | گزارش لینک | pydepsearch.dwrodri.com | خلاصه | | 🇺🇸

 13. آموزش سریع گیت

  @tayyebi | 2 ماه پیش | گزارش لینک | www.aparat.com | خلاصه | | 🇮🇷

 14. The Post-Modern Web

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | matt-rickard.com | خلاصه | | 🇺🇸

 15. The FOMO Economy: Is Everyone Making Money but You?

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | www.bloomberg.com | خلاصه | | 🇺🇸

 16. Do Wide and Deep Networks Learn the Same Things?

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | mlops.substack.com | خلاصه | | 🇺🇸

 17. Remote Repositories: edit GitHub repo directly from VS Code

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | marketplace.visualstudio.com | خلاصه | | 🇺🇸

 18. A Description of One Programmer’s ProgrammingStyle (Revisited) [pdf]

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | www.the-adam.com | خلاصه | | 🇺🇸

 19. Open Problems in Astronomy

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | scottlocklin.wordpress.com | خلاصه | | 🇺🇸

 20. Make High Quality Data Visualizations for Websites with R and Ggplot2 (2017)

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | minimaxir.com | خلاصه | | 🇺🇸

 21. New Course – MITx, Multivariable Calculus 1: Vectors and Derivatives, 18.02.1x

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | www.reddit.com | خلاصه | | 🇺🇸

 22. Slides – terminal based presentation tool written in Go

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | github.com | خلاصه | | 🇺🇸

 23. Selecting a Database for an Algorithmic Trading System

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | medium.com | خلاصه | | 🇺🇸

 24. Graphs

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | lonami.dev | خلاصه | | 🇺🇸

 25. Learn R Through Examples (2020)

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | gexijin.github.io | خلاصه | | 🇺🇸

 26. PostgreSQL as a Microservice

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | tapoueh.org | خلاصه | | 🇺🇸

 27. Major Scientific Leap: Quantum Microscope Created That Can See the Impossible

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | scitechdaily.com | خلاصه | | 🇺🇸

 28. Best events/techniques to build professional network?

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | | خلاصه | | 🇺🇸

 29. Using Civo Kubernetes to Gamify Twitter with Prometheus and Grafana

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | www.civo.com | خلاصه | | 🇺🇸

 30. A philosopher argues that an AI can’t be an artist

  نویسنده غیر رسمی | 3 ماه پیش | گزارش لینک | www.technologyreview.com | خلاصه | | 🇺🇸

کلیدواژه‌ها، ایده‌هایی برای جستجو
بازخورد

همچنین ما خوشحال می‌شیم اگه بتوانیم به شما کمکی بکنیم. راحت باشید :)

می‌خواهید شما هم بخشی از قصه‌ی ساریاب باشید؟ | می‌خواهید از ساریاب حمایت کنید؟