می‌خواهم تحلیل‌گر داده‌های شبکه‌های اجتماعی شوم

🔰انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا برگزار می کند.

✳️ Social Network Data Analysis Using Neo4j

◀️ مدرس دوره : امیرعباس اسدی

*دانشجوی مهندسی کامپیوتر

⏰طول دوره : 3 ساعت در 9 قسمت

دانشگاه بوعلی سینا - بهار ۹۹ - اسلاید ها و دیتاست ها : https://github.com/amirabbasasadi/Social-Network-Data-Analysis