بشنوید: هتل بالمورال

فروردین ۱۴ دنبال کردن پادکست در برنامه‌های مورد علاقه‌ی شما! (کلیک کنید)
تازه‌ها؛ صفحه 1
 1. تئوری ریسک

  @tayyebi | 1 ماه پیش | گزارش لینک | parvaresheafkar.com | خلاصه | | 🇮🇷

 2. New Zealand aiming for smoke-free generation

  @tayyebi | 1 ماه پیش | گزارش لینک | www.theguardian.com | خلاصه | | 🇺🇸

 3. Visard Org

  @tayyebi | 1 ماه پیش | گزارش لینک | www.linkedin.com | خلاصه | | 🇺🇸

 4. 5 hindrances to self-mastery | Shi Heng YI | TEDxVitosha

  @tayyebi | 1 ماه پیش | گزارش لینک | youtu.be | خلاصه | | 🇺🇸

 5. Unwavering Focus | Dandapani | TEDxReno

  @tayyebi | 1 ماه پیش | گزارش لینک | youtu.be | خلاصه | | 🇺🇸

 6. Pine Script 4 User Manual

  @tayyebi | 1 ماه پیش | گزارش لینک | www.tradingview.com | خلاصه | | 🇺🇸

 7. B-OK.ORG

  @tayyebi | 2 ماه پیش | گزارش لینک | b-ok.org | خلاصه | | 🇺🇸

 8. معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه‌ی ایران

  @tayyebi | 2 ماه پیش | گزارش لینک | seo.ir | خلاصه | | 🇮🇷

 9. Trade Map

  @tayyebi | 2 ماه پیش | گزارش لینک | www.trademap.org | خلاصه | | 🇺🇸

 10. کیس کلاس‌روم ساریاب

  @tayyebi | 3 ماه پیش | گزارش لینک | aparat.com | خلاصه | | 🇮🇷

 11. دوره‌های آموزشی رایگان کارگزاری مفید

  @tayyebi | 3 ماه پیش | گزارش لینک | learning.emofid.com | خلاصه | | 🇮🇷

 12. ثبت‌نام دوره‌های فنی‌و‌حرفه‌ای

  @tayyebi | 3 ماه پیش | گزارش لینک | reg.portaltvto.com | خلاصه | | 🇮🇷

 13. 43 Profitable Analytics and Data Mining Business Ideas

  @tayyebi | 3 ماه پیش | گزارش لینک | www.starterstory.com | خلاصه | bi | data mining | big data | 🇺🇸

 14. روایت علی پرتوی از یک ملاقات سخت با استیو جابز: اعتماد با یک کلمه از بین می‌رود

  @tayyebi | 3 ماه پیش | گزارش لینک | dgto.ir | خلاصه | مدیریت | 🇮🇷

 15. برنامه‌نویسی با استفاده از موبایل

  @tayyebi | 4 ماه پیش | گزارش لینک | aparat.com | خلاصه | | 🇮🇷

 16. آموزش رزومه‌نویسی و برند‌سازی برای مهاجرت، کار، و یا تحصیل

  @tayyebi | 5 ماه پیش | گزارش لینک | aparat.com | خلاصه | | 🇮🇷

 17. طراحی محصول کاربر محور

  @tayyebi | 5 ماه پیش | گزارش لینک | vrgl.ir | خلاصه | | 🇮🇷

 18. مدیریت چابک پروژه

  @tayyebi | 5 ماه پیش | گزارش لینک | www.aparat.com | خلاصه | | 🇮🇷

 19. Stop mocking your system

  نویسنده غیر رسمی | 6 ماه پیش | گزارش لینک | blog.bitgloss.ro | خلاصه | | 🇺🇸

 20. How Blockchain Will Replace Advertising

  نویسنده غیر رسمی | 6 ماه پیش | گزارش لینک | jhargrave.medium.com | خلاصه | | 🇺🇸

 21. Graph Programming

  نویسنده غیر رسمی | 6 ماه پیش | گزارش لینک | www.hyro.ai | خلاصه | | 🇺🇸

 22. diagnose issues with power consumption and power management on Linux

  نویسنده غیر رسمی | 6 ماه پیش | گزارش لینک | 01.org | خلاصه | | 🇺🇸

 23. you can run Windows 11 on Raspberry Pi

  نویسنده غیر رسمی | 6 ماه پیش | گزارش لینک | www.techradar.com | خلاصه | | 🇺🇸

 24. Let

  نویسنده غیر رسمی | 6 ماه پیش | گزارش لینک | mathspp.com | خلاصه | | 🇺🇸

 25. Python swapping: why is a, b = b, a not always equivalent to b, a = a, b?

  نویسنده غیر رسمی | 6 ماه پیش | گزارش لینک | stackoverflow.com | خلاصه | | 🇺🇸

 26. Show HN: A dead simple JSON API for searching PyPI projects

  نویسنده غیر رسمی | 6 ماه پیش | گزارش لینک | pydepsearch.dwrodri.com | خلاصه | | 🇺🇸

 27. آموزش سریع گیت

  @tayyebi | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.aparat.com | خلاصه | | 🇮🇷

 28. The Post-Modern Web

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | matt-rickard.com | خلاصه | | 🇺🇸

 29. The FOMO Economy: Is Everyone Making Money but You?

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.bloomberg.com | خلاصه | | 🇺🇸

 30. Do Wide and Deep Networks Learn the Same Things?

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | mlops.substack.com | خلاصه | | 🇺🇸

کلیدواژه‌ها، ایده‌هایی برای جستجو
بازخورد

همچنین ما خوشحال می‌شیم اگه بتوانیم به شما کمکی بکنیم. راحت باشید :)

می‌خواهید شما هم بخشی از قصه‌ی ساریاب باشید؟ |